Josef Hanibal, pražský výtvarník.

 

Keramické techniky si osvojoval pod laskavým dohledem keramičky Olgy Hudečkové a akademického sochaře Miroslava Hudečka. Postupně se stále více sbližoval s šamotovou hlínou a lákalo ho experimentování, zejména s výpalem keramiky v pecích na dřevo. Sám si dvě pece na dřevo kaselského typu vlastnoručně postavil.

První vystavování původně fotografií a posléze keramiky bylo spojeno s výtvarnou skupinou Hard, zejména fotografů, kterou duchovně i organizačně vedl fotograf a farář Církve československé husitské v Úpici, Ondra Šik.

V 80. letech minulého století se pravidelně účastnil výtvarných salónů zejména v Praze, ve Valdštejnské zahradě, v bývalém Parku kultury a oddechu Julia Fučíka atp.

Bezprostředně po revoluci spoluzakládal oficiálně registrované Sdružení výtvarníků ČSFR, které na počátku 90. let reprezentovalo 3 tisíce výtvarníků a je aktivní dodnes. Jako první předseda tohoto sdružení v letech 1990-1991 spoluorganizoval a účastnil se řady výstav tohoto sdružení, např. Výtvarného salonu v Paláci u Hybernů, výstavy v Kulturním středisku ČSFR v Berlíně a na řadě míst ČR.

Na počátku tohoto století  zrealizoval svůj dlouhodobý záměr  a provozoval v Praze na Vinohradech keramický atelier pro veřejnost, kde se pořádaly kurzy keramiky, příležitostné dílny a výstavy výtvarníků.

V současnosti se keramice věnuje ve volných chvílích ve svém atelieru na okraji Prahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

****